Financieel inzicht

ADVIES EN BEMIDDELING

Financieel inzicht

ADVIES

Een eigen huis en een hypotheek: het zijn grote financiële verplichtingen die bovendien vaak heel lang lopen. Omdat niemand weet wat de toekomst brengt zorgen die verplichtingen ervoor dat u risico loopt. Dat is geen prettig idee.
De maandlast van de hypotheek moet altijd betaald kunnen worden. Daalt uw inkomen, dan kan dat problemen opleveren. Zo’n inkomensdaling kan bijvoorbeeld komen door:

  • Overlijden van uw partner
  • Werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Scheiding
  • Pensioeninkomen

Het begint door eerst financieel inzicht hierin te krijgen. Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u schept een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden

BEMIDDELING

Bij een forse en langdurige inkomensdaling zou u het liefst direct van de hypotheek af zijn. Dat is alleen vaak niet mogelijk: om van de hypotheek af te zijn moet de woning verkocht worden. Dat is een grote stap die u niet altijd (direct) wilt nemen en waar ook weer risico’s aan verbonden zitten. Het is erg afhankelijk van de woningmark op dat moment; hoe lang duurt de verkoop, is er dan sprake van een restschuld.
Ondertussen kunnen de problemen door groeien. Het is dan erg prettig als het probleem (deels) opgelost wordt.
Gelukkig zijn er voor veel risico’s oplossingen mogelijk.
Kan ik hierin iets voor u betekenen, maak dan gerust eens een afspraak!

Contact